23 00 66 02 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Balansering av vårt karbonavtrykk

Vi i Ambius er opptatt av å ta vare på miljøet på alle mulige måter. Rentokil Initial er en service-virksomhet med omtrent 17 000 kjøretøy rundt om i verden. For å redusere vårt karbonavtrykk, har vi tatt en rekke initiativer for å ha den mest effektive bilflåten, god sjåføropplæring, bruk av teknologi for å sikre smartere ruter og apper for å belønne positiv føreratferd. I dag er 43 prosent av den norske bilparken elektrisk og vårt mål i år er å øke dette til 100 prosent innen 2030.

Bærekraftsprogrammer

Rentokil Initial har i flere år støttet bærekraftsprogrammer rundt om i verden, slik som «buyback and protect forever»-ordningen ved Daintree Rainforest i Australia. Selskapet har plantet 3500 trær, i tillegg til 2000 trær i Indonesia som en del av et skogplanting programmet.

I tre år har Rentokil Initial støttet den britiske veldedighetsorganisasjonen Cool Earth for å beskytte regnskogen på Papua Ny-Guinea (en del av The Queen's Commonwealth Canopy).

I dag står både våre ansatte og våre kunder for en positiv global miljøpåvirkning – takket være selskapets støtte fra veldedighetsorganisasjonen Cool Earth og deres beskyttelseprosjekt av regnskog på Papua Ny-Guinea. Gjennom partnerskapet anslår Cool Earth at Rentokil Initial vil beskytte rundt 1000 dekar regnskog på Papua Ny-Guinea hvert år, ved å forhindre utslipp av karbon tilsvarende selskapets totale flåte- og eiendomskarbonavtrykk. Cool Earth bidrar med å opprettholde lokale og samfunnsledede partnerskap hvor formålet er å bygge bærekraftig levebrød til lokalbefolkningen, slik at de kan dra nytte av skogen i stedet for avskogning.

Gjenbruk

Vi gjenbruker planter der det er mulig. Dersom det ikke er mulig donerer vi de videre eller de komposteres. Vi tilbyr torvfri kompost til de kundene som krever det, da vi erkjenner at torv kan være skadelig for sårbare habitater. Torven vi bruker er fra bærekraftige forvaltede kilder.

Bruken av underjordiske vanningssystemer i vårt plantekar reduserer den totale mengden vann som trengs for å holde plantene friske og tilrettelegger for forbedret rot utvikling. Alt dette betyr sunnere planter med mer effektiv bruk av gjødsel, og i tillegg mindre skadedyr.

Plantekar

Våre plantekar er laget av en rekke materialer, hver med ulike miljømessige profiler. Gjennom forskningsprosjekter holder vi oss oppdatert på de produktene med lavest karbonutslipp - både i form av produksjon, nedbryting og gjenvinning. Mange plantekar er laget av materialer som er lette å resirkulere, og noen er i tillegg laget av resirkulerte materialer.

I tillegg selger vi brukte plantekar for gjenbruk og har jevnlig lagersalg for å unngå at planter og plantekar kastes.

Finn ut om Ambius og hva kan vi gjøre for din bedrift

Lær hvordan du kan øke salget med duft markedsføring

Finn ut hvordan planter kan være nyttig for deg og din arbeidsplass