23 00 66 02 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Harmonisk miljø

Vi ønsker alle et mindre komplisert liv og en mer harmonisk hverdag. Ambius hjelper virksomheter med å skape harmoniske miljøer hvor bærekraft er viktig. Som det eneste selskapet innen interiørbeplantning er vi tildelt Planet Positive status. La oss hjelpe deg med å designe, installere og vedlikeholde et harmonisk miljø på din arbeidsplass. Vi sørger for at dine planter blir ivaretatt og at du bare kan nyte synet.

Grønn glede

Farger har ikke bare en estetisk betydning, men de påvirker våre opplevelser, atferd og prestasjoner i hverdagen. Grønnfarge skaper forbindelser til naturen og den gjør oss mer harmoniske. Ved å tilføre grønne innslag til miljøer skapes det ro og harmoni, noe som passer godt i de fleste kontorlokaler. Ved å bevisst arbeide med farger, legger man grunnlaget for trivsel, følelse av trygghet, kreativitet og effektivitet.

Vi hjelper deg med å velge riktig farge avhengig av hvilke aktiviteter som skal gjøres i et miljø. På den måten øker muligheten til å skape eller endre atferd. Fargene har en tett tilknytning til vår evne til å håndtere følelser, tilegne oss ny kunnskap og øke motivasjonen.

Harmonisk helhetsinntrykk

Farger i naturens egen fargeskala egner seg godt i de fleste arbeidsmiljøer da de er enkle å kombinere og skaper en rolig følelse. Dette kan gjøres ved å kombinere møbler i jordfarger og planter i grønnfarger. På denne måten skapes et fleksibelt og bærekraftig miljø, samtidig som det harmoniske helhetsinntrykket består.

Feng shui-filosofien

Inredning etter feng shui-filosofien brukes fortsatt av våre eksperter. Denne 3000 år gamle kinesiske filosofien er like aktuell i dag. Her innreder man ved å velge farger som skaper mest mulig harmoni.

Finn ut om Ambius og hva kan vi gjøre for din bedrift

Lær hvordan du kan øke salget med duft markedsføring

Finn ut hvordan planter kan være nyttig for deg og din arbeidsplass