23 00 66 02 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Teknisk informasjon

De fleste bygninger er designet for komfort og effektivitet. Det betyr at det er et ganske konstant innemiljø uten mange svingninger i lys, temperatur og luftfuktighet, i tillegg til at de er utformet for å holde ulikt værforhold ute. Planter derimot, har ikke samme beskyttelse og overlevelsesevne, de er ikke skapt for å trives i alle typer værforhold eller årstider. Derfor er det viktig å velge tilpasningsdyktige planter og riktige planter for riktig bruk. Og så må man hensynta faktorer som lys, temperatur, vann, vekstmidler, plantenæring og luftfuktighet. Det er her Ambius kommer inn, våre planteeksperter vet hvilke planter som kan brukes hvor.

Lys

Av alle faktorer som kreves for at planter skal overleve, så er nok lys det viktigste. Uten lys dør en plante ganske raskt.

Men hvordan vet vi hvilke planter som kommer til å overleve i de forskjellige lysforholdene som er i et bygg? Visse arter kan dyrkes frem i et opplyst atrium, mens andre kanskje kan klare seg med det svakeste lyset som i et lite brukt konferanserom. Nøye lysmålinger og veloverveide valg av planter er essensielt for å få det resultatet som er ønskelig.

Temperatur

Innendørstemperaturen i de fleste befolkede bygninger er som regel mellom 16 og 25C°. Dette er behagelig for de fleste mennesker.

Om man ønsker planter som trives inne i et bygg, er temperatur meget viktig for at plantene skal trives.

Heldigvis finnes det mange arter og varianter fra de subtropiske og tropiske traktene å velge mellom. Alle disse er tilpasset de miljøene som vi oppholder oss i på jobb.

Vann

Vann er grunnleggende om plantearrangementer skal overleve innendørs i mer en to uker. Vann kommer inn i planten gjennom røttene, som er et meget velutviklet organ som regulerer vannopptaket og næringstilførselen.

Bortsett fra planter som er epifytter (en spesiell plantesort som lever i tretopper, f.eks. orkidéer) eller vannplanter, er plantens røtter begravd i jorden. Det er der vannet må føres og derfor benytter profesjonelle plantekjennere seg av anlegg for langtidsvanning, slik at vannet kontrolleres og når direkte frem til røttene.

Vekstmedier

Det benyttes mange forskjellige typer vekstmedier. De har alle sine fordeler og ulemper og det er en komplisert vitenskap å utarbeide hvilket medie som fungerer best i ulike situasjoner. Vekstmediet har mange forskjellige funksjoner. Det må fungere som et stabilt ankerfeste for plantens røtter, som vann og næringsreservoar og som en buffer mot plutselige miljøforandringer (spesielt temperaturforandringer). For interiørbeplantnig i plantekar må det også være tungt nok til å gi stabilitet og minske risikoen for at plantearrangementet skal tippe over.

Plantenæring

Innendørsplanter er vanligvis ikke storforbrukere av næring, men det er en viktig kilde for å beholde fargen, tilveksten og at planten holder seg frisk. De tre viktigste næringene som gir vekst heter NPK gjødsel og det betyr følgende:

  • Nitrogen (N), for å fremme friske grønne blader og stilker.
  • Fosfor (P), for å fremme en frisk planteformeringen som spiring, blomstring og fruktdannelse.
  • Kalium (K), er nødvendig for å transportere sukker og stivelse.

En bra gjødsel inneholder en balanse av disse i tillegg andre næringsstoffer. Alt henger sammen. Derfor buker vi gjødsel tilpasset plantearrangementets størrelse og miljøfaktor. Store planter og de som står i spesielt lyse områder, behøver generelt mer næring enn små planter som har dårlige vekstforhold.

Luftfuktighet

For planter er luftfuktighet viktig da den påvirker hele plantens levevilkår som fotosyntese, transpirasjon og opptak av næringsstoffer. Er luftfuktigheten for lav, resulterer dette til at plantene mister vannet raskere enn de klarer å ta det til seg, dette fører til brune blader, dårlig vekst - og til slutt at planten dør.

Finn ut om Ambius og hva kan vi gjøre for din bedrift

Lær hvordan du kan øke salget med duft markedsføring

Finn ut hvordan planter kan være nyttig for deg og din arbeidsplass