23 00 66 02 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Vår tilnærming til bærekraft

Vi er forpliktet til å gjøre vårt for å skape en mer bærekraftig verden

Ambius startet sin reise mot en bærekraftig fremtid tilbake i 2009 og vi har gjort mange tiltak siden den gang. Vi har lenge anerkjent og fremmet de miljømessige fordelene med de tjenestene vi tilbyr, spesielt interiørbeplantning. Våre tjenester sørger for grønne bygninger for våre kunder, men Ambius som selskap, jobber også internt mot å nå våre egne bærekraftig mål. Derfor måler vi våre klimautslipp rundt om i hele verden og følger en omfattende handlingsplan relatert til karbonutslipp, gjenbruk, resirkulering og avfallshåndtering. Rentokil Initial Norge er også ISO14001:2015 sertifiserte. Det betyr at vi følger en miljøsertifisering som dokumenterer virksomhetens miljøengasjement og miljøarbeid.

Grønne produkter og tjenester

Vi ønsker at våre kunder skal være sikre på at vår leverandørkjede er så bærekraftig som mulig og at Ambius tilbyr de grønneste interiørlandskapstjenester som er tilgjengelig i verden. En viktig del av vårt bærekraftprogram er utvikling av produkter, tjenester og teknikker vi kan tilby våre kunder som ønsker å bli den "grønneste av de grønne". Samtidig er vi forpliktet til å redusere miljøpåvirkningen av vårt avfall og har egne mål for gjenbruk, resirkulering, batteri, plast og avfallshåndtering.

Globale initiativ

En viktig del av vårt engasjement for å bedre miljøet er gjennom permanent beskyttelse av regnskogen. Gjennom vårt partnerskap med miljøorganisasjonen Cool Earth, som jobber med å beskytte sårbar regnskog rundt om i verden, støtter vi samfunn i i Papua New Guinea, Mosambik og Kamerun for å beskytte 42 000 hektar regnskog, tilsvarende 8 millioner tonn lagret karbon.

Vi har også støttet Cool Earths biodiversitetsoffiserer i Wabumari for å hjelpe samfunnsmedlemmer med å overvåke og bevare skogens dyreliv. Vi ønsker å bidra i kampen mot klimaendringene, beskytte sårbare habitater og økosystemer, stimulere til økt biologisk mangfold og støtte lokalsamfunn.

Redusering av karbonavtrykk

Ambius har hatt en langsiktig plan for å redusere våre karbonutslipp og vi har redusert bilparkens drivstofforbruk betraktelig og i Norge har vi elektrifisert mest mulig. Målet for selskapet er å kjøre en flåte med 100% ultra-lavutslippskjøretøy (ULEV) i Europa innen 2030 - og globalt innen 2040. I Norge har vi per i dag en 43% elektrisk bilpark.

I tillegg får alle være serviceteknikere kjøreopplæring, med oppfordring til mer økonomisk kjøring som kontrolleres via et system i bilene, som analyserer sjåførens kjøremåte. Vi har også et lavere energiforbruk i våre bygninger, gjennom en kombinasjon av driftsmessige endringer, bedriftens retningslinjer, opplæring og utplassering av riktig teknologi. Ved å reinvestere innsparingene vi gjør fra våre miljøprogrammer, er vi sikre på at vi vil kunne gjøre Ambius til et bærekraftig grønt selskap.

Finn ut om Ambius og hva kan vi gjøre for din bedrift

Lær hvordan du kan øke salget med duft markedsføring

Finn ut hvordan planter kan være nyttig for deg og din arbeidsplass