23 00 66 02 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Bærekraftig Grønn

Ambius sitt program for å redusere karbon

I 2009 startet Ambius på en reise mot en mer bærekraftig fremtid. Vi har lenge anerkjent og fremmet de miljømessige fordelene ved de tjenestene vi tilbyr, spesielt interiørbeplantning. Vi føler oss trygge på at interiørbeplantning i en stadig økende grad vil ha en funksjon i administrasjonen av grønne bygninger. Dette er vel og bra, men hvis Ambius ikke administrerer seg selv på en bærekraftig måte, så svekkes eller eliminers fordelene av våre tjenester av vår egen praksis. Det er derfor Ambius har målt sine klimagassutslipp i hele Europa, Nord Amerika og Sør-Afrika og følger en omfattende karbon handlingsplan.

Ambius er Carbon Footprint

Ambius sitt totale karbonutslipp i de landene vi målte i løpet av 2010 var litt under 16.000 tonn CO2e. Når endringer i utslipp faktorer tas i betraktning, er dette en forbedring på over 10% fra året før. Noen høydepunkter inkluderer:

  • 13% reduksjon i klimagassutslipp per ansatt til 10,7 tonn CO2e
  • 19% reduksjon i klimagassutslipp per kvadratmeter lokaler gulvplass (0,13 tonn CO2e / m2 GIA)
  • 57% reduksjon i klimagassutslippene forbundet med avfall sendt til deponi
  • 5% reduksjon i klimagassutslippene produsert av vår bilpark

Våre utslipp av klimagasser ble beregnet ved hjelp av internasjonale standarder av våre London-baserte karbonhåndtering partnere.

Hovedtyngden av våre klimagassutslipp kom fra vår bilpark og energien som brukes til å varme, lyse og kjøle våre bygninger, men vi har allerede gjort betydelige fremskritt siden vår forrige rapport. Avfall, papir og firmareiser var også viktige bidragsytere til våre karbonutslipp, men å redusere disse vil ha en relativt liten innvirkning på vår generelle karbonreduksjonsplan.

Ambius, en del av Rentokil Initial, har opprettholdt sin posisjon på Dow Jones Sustainability Index. Finn ut mer på Rentokil Initial sitt nettsted.

Finn ut om Ambius og hva kan vi gjøre for din bedrift

Lær hvordan du kan øke salget med duft markedsføring

Finn ut hvordan planter kan være nyttig for deg og din arbeidsplass