23 00 66 02 Kontakt oss Få et gratis tilbud

Måling av karbonfotavtrykk

Ambius engasjerte Deloittes bærekraftteam for å måle sitt karbonforbruk i Europa, Nord Amerika og Sør-Afrika i 2010. Ved hjelp av internasjonale avtalte protokoller (ISO 14064-1: 2006 og World Resources Institute Greenhouse Gas Protocol (revidert) - WRIGHG), målte vi område 1 (direkte) for eksempel drivstoff og naturgass og område 2 (indirekte) for eksempel elektrisitet, klimagassutslipp, sammen med klimagassutslipp forbundet med vår avfallshåndtering, papirforbruk og flyreiser.

Metode for måling av karbonfotavtrykk

Bedriften rapporterer klimagassutslipp fra kilder de eier eller kontrollerer innen:

Område 1

Disse direkte klimagassutslippene er hovedsakelig et resultat av følgende typer aktiviteter utført av selskapet.

 • Generasjon av elektrisitet, varme eller damp. Disse utslippene skyldes forbrenning av drivstoff i stasjonære kilder, som f.eks, kjeler, ovner, turbiner.
 • Transport av ansatte og avfall. Disse utslippene skyldes forbrenning av drivstoff i selskaps eide / kontrollerte mobile forbrenning kilder (f.eks, lastebiler, tog, skip, fly, busser og biler)

Område 2

Indirekte utslipp som genereres som en direkte konsekvens av virksomheten.

 • Utslipp som genereres av innkjøpt elektrisitet som forbrukes i utstyr eller operasjoner vi eier eller kontrollerer.
 • Transport-relaterte aktiviteter:
  - Ansattes tjenestereiser i kjøretøyer firmaet ikke eier.
  - Ansatte som pendler til og fra jobb (valgfritt).
  - Transport av avfall i kjøretøyer firmaet ikke eier.
 • Utvinning, produksjon og transport av drivstoff som forbrukes i produksjonen av elektrisitet for kontoraktiviteter.

Område 3

Det andre er indirekte utslipp som er "en konsekvens av aktivitetene ved institusjonen, men forekommer fra kilder som ikke eies eller kontrolleres av institusjonen". Dette er valgfritt, område 3 -utslipp vil være område 1 eller 2-utslipp for generatorer av utslippene. Ambius har valgt å inkludere følgende i sin karbonutslipp analyse:

 • Klimagassutslipp forbundet med deponering av avfall som genereres i driften.
 • Anskaffelse av papir for intern og ekstern bruk.
 • Bedriftens reisevirksomhet.

Beregning av utslipp

Målingen må dekke de seks gassene som identifisert i Kyoto-protokollen: CO2, SF6, CH4, N2O, HFK og PFK) og utslippene skal beregnes for en ett-års periode (periode må være tydelig angitt). Klimagass effekten av hver gass vil bli konvertert til CO2e (karbondioksid ekvivalenter).

Ved å måle energi som bedriften forbruker, kan Planet Positive beregne bedriftens karbonavtrykk også.

Finn ut om Ambius og hva kan vi gjøre for din bedrift

Lær hvordan du kan øke salget med duft markedsføring

Finn ut hvordan planter kan være nyttig for deg og din arbeidsplass