Personvernpolicy

23 00 66 02

Dataansvarlig for innsamling av dataene beskrevet her er Rentokil Initial plc. Denne personvernpolicyen forklarer databehandlingspraksisen og dine valg angående måten dine personopplysninger brukes på. Hvis du har spørsmål om dine personopplysninger eller om hvordan de behandles av Rentokil Initial plc, kontakt dpofficer@rentokil.com.

Rentokil Initial plc vil bare samle inn personopplysninger om deg som er relevante for å kunne besvare en forespørsel eller for å yte en tjeneste som er bestilt.

Dine opplysninger kan bli oversendt og brukt av datterselskaper av Rentokil Initial, og ved å legge inn opplysninger på den aktuelle nettsiden gir du underforstått samtykke i at opplysningene som er innsamlet på nettsiden kan oversendes disse datterselskapene, men bare i den hensikt å gi deg informasjon om datterselskapenes tjenester som kan være av interesse for deg.

Denne nettsiden bruker en nettleserfunksjon kalt en "cookie". Cookies er filer som din nettleser plasserer på datamaskinens harddisk. Disse blir mye brukt for å identifisere personer hver gang de går inn på nettsiden slik at det ikke er nødvendig å oppgi personopplysningene på nytt. Du kan finne ut mer om hvordan cookier fungerer på wikipedia.org. Med de fleste nettlesere kan du slå av cookiene. Det gjør du ved å åpne hjelpemenyen på nettleseren. Dette kan imidlertid begrense hvilke nettbaserte tjenester du kan bruke.

Du har tilgangsrettigheter til personopplysningene som er lagret om deg. For å få en kopi av personopplysningene Rentokil Initial plc har om deg, skriver du til:

The Data Protection Officer
Rentokil Initial plc
2 City Place
Beehive Ring Road
Gatwick Airport, RH6 0HA, UK

Eller du kan sende en epost til dpofficer@rentokil.com og oppgi postadressen din. Du må også sende en sjekk eller postanvisning på £ 10 utstedt til Rentokil Initial plc.

Ambius

Hvorfor Ambius?

Finn ut om Ambius og hva kan vi gjøre for din bedrift

Hvorfor Scenting?

Lær hvordan du kan øke salget med duft markedsføring

Hvorfor Planter?

Finn ut hvordan planter kan være nyttig for deg og din arbeidsplass