Teknisk Informasjon

23 00 66 02

De fleste inne i bygninger er designet for effektivitet og for komfort av de menneskene som bruker dem. Det betyr en ganske konstant innemiljø uten for mange svingninger i lys, temperatur og fuktighet. Bygninger er også utformet for å holde været ute. Vind og regn er ikke behagelig og de ​​er ikke bidrar til god forretning, heller.

Planter, på den annen side, trives i full flate av vær og skiftende årstider. Regn er den viktigste kilden til vann og en sterk vind gjør underverk fordi det fjerner dødt vev og gamle blader. Mange arter engang trenger sesongvariasjon for å utløse endringer i fysiologi.

De plantene som er tilpasningsdyktig nok til å håndtere innendørs har sine egne spesielle krav til Lys, Temperatur, Vann, Vekstmedier, Plantenæring og Luftfuktighet som alle som diktere hvor de kan brukes.

Lys

Av alle faktorer som kreves for at planter skal overleve, så er nok lys det viktigste. Uten lys dør en plante ganske raskt.

Men hvordan vet vi hvilke planter som kommer til å overleve i de forskjellige lysforholdene som er i et bygg? Visse arter kan dyrkes frem opp i et opplyst atrium, mens andre kanskje kan klare seg med det svakeste lyset i et konferanserom som sjelden er i bruk. Nøye lysmålinger og veloverveide valg av planter kommer til å overbevise dere om at dere får det resultatet som er ønskelig.

Temperatur

Innendørstemperaturen i de fleste befolkede bygninger er som regel mellom 16 og 25C°. Dette er behagelig for de fleste mennesker.

Om man ønsker planter i et bygg behøver man å finne de som kan overleve og trives i denne teperaturen.

Heldigvis finnes det et hundretalls arter og varianter fra de subtropiske og tropiske traktene å velge mellom. Alle disse er tilpasset til lignende miljøer.(Test vår plantevelger på www.plants-in-buildings.com for å se hvilke planter som kan benyttes under ulike forhold i bygg.

Vann

Vann er grunnleggende om plantearrangementer skal overleve innendørs i mer en to uker. Vann kommer inn i planten gjennom røttene som er et meget velutviklet organ som regulerer vannopptaket og næringstilførselen.

Bortsett fra planter som er epifytter (en spesiell plantesort som lever i tretopper, f.eks. orkidéer) eller vannplanter, er plantens røtter begravd i jorden. Det er der vannet behøver å være og derfor benytter profesjonelle plantekjennere anlegg for langtidsvanning slik at vannet når direkte frem til røttene.

Vekstmedier

Det benyttes mange forskjellige typer vekstmedier. De har alle sine fordeler og ulemper og det er en komplisert vitenskap å utarbeide hvilket medie som fungerer best i ulike situasjoner. Vekstmediet har mange forskjellige funksjoner. Det må fungere som et stabilt ankerfeste for plantens røtter, som vann og næringsreservoar og som en buffer mot plutselige miljøforandringer (spesielt temperaturforandringer). For interiørbeplantnig i plantekar må det også være tungt nok til å gi stabilitet og minske risikoen for at plantearrangementet skal tippe over.

Plantenæring

Innendørsplanter er vanligvis ikke storforbrukere av næring men den behøves for å beholde fargen, tilveksten og at planten holder seg frisk. Gjødsel er ofte tilsatt i vesktmedier slik at plantens røtter kan suge det opp. De tre viktigste næringene som gir vekst er:

  • Nitrogen (N), for friske grønne blader og stilker.
  • Fosfor (P), for frisk rottilvekst
  • Kalium (K), for bedre blomstring og farge

En bra gjødsel inneholder en balanse av disse i tillegg andre næringsstoffer. Bruk av gjødsel tilpasses til plantearrangementets størrelse og miljøfaktor. Store planter og de som står i spesielt lyse områder behøver generelt mer næring enn små planter som har dårlige vekstforhold.

Luftfuktighet

Det meste av vannet som tilføres planter benyttes for å føre med seg oppløst næring til planten. Det går til slutt ut til planten gjennom porer på overflaten av bladet gjennom en prosess som kalles transpirasjon, en prosess som varierer med fuktighet, lysnivå og temperatur.

Ambius

Hvorfor Ambius?

Finn ut om Ambius og hva kan vi gjøre for din bedrift

Hvorfor Scenting?

Lær hvordan du kan øke salget med duft markedsføring

Hvorfor Planter?

Finn ut hvordan planter kan være nyttig for deg og din arbeidsplass