Redusering av karbonavtrykk

Ambius karbontiltaksplan

Som et resultat av arbeidet med Planet Positive, har Ambius vedtatt en langsiktig plan for å redusere karbonutslipp. I løpet av 2010, satte vi i gang en rekke strategier for å redusere vår bilparks drivstofforbruk med 10 - 15% og våre bygningers energiforbruk med et tilsvarende beløp. Vi vil oppnå dette ved en kombinasjon av driftsmessige endringer, bedriftens retningslinjer, opplæring og utplassering av riktig teknologi. Ved å reinvestere innsparingene vi gjør fra våre miljøprogrammer, er vi sikre på at vi vil kunne gjøre Ambius til et bærekraftig grønt selskap.

Vi har allerede fått på plass en rekke tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning utover de som er beskrevet i vår karbonhandlingsplan. Dette inkluderer:

Digital teknologi

Vi har redusert forbruket av papir og drivstoff betydelig etter innføring av digital teknologi som:

  • SalesForce.com og STB (et digitalt bildebehandling- og siterings system).
  • PDA (et mobilt håndholdt informasjonssystem som erstatter våre servicedokumenter.) Reduserer vårt papirforbruk til et gjennomsnitt på ca. 3 A4 ark per person per dag.
  • Elektronisk markedsføringsmateriell og en prisvinnende nettside.
  • Bruk av telefon- og video- konferanseteknologi, noe som har redusert vårt behov for forretningsreiser.
Technology

Kjøretøy

Våre servicebiler er små og økonomiske, selv om det er rom for forbedring. Vi søker aktivt etter alternative kjøretøy og drivstoffkilder. I løpet av 2010 vil vi introdusere ny teknologi for å måle drivstofforbruk, som vil hjelpe oss å sette realistiske mål for forbedring. Vi vil også introdusere kjøreopplæring til alle vår sjåfører som oppfordring og hjelp til mer økonomisk kjøring. Videre har vi nå gangruter for våre salgs-og kundeadministrasjon team i London, som igjen reduserer utslipp.

Vans

Planter, vann og jord

Vi gjenbruker planter der det er mulig. Hvis vi ikke klarer å bruke dem ,donerer vi dem til skoler, eller de makuleres og komposteres. Vi tilbyr torvfri kompost til de kundene som krever det, da vi erkjenner at torv kan være skadelig for sårbare habitater. Torven vi bruker er fra bærekraftige forvaltede kilder.

Bruken av underjordiske vanningssystemer i vårt plantekar reduserer den totale mengden vann som trengs for å holde plantene friske og tilrettelegger for forbedret rot utvikling. Alt dette betyr sunnere planter med mer effektiv bruk av gjødsel , og i tillegg mindre skadedyr.

Våre planteleverandører bruker avansert teknologi for nøyaktig å måle plantenes behov for gjødsel etter hvert som de vokser. Avløpsvannet fra disse leverandørene er strengt kontrollert. Mange av våre leverandører bruker også energisparende teknologi til oppvarming og belysning av drivhusene.

Plantekar

Våre plantekar er laget av en rekke materialer, hver med ulike miljømessige profiler. Forskning utført i Nederland informerer oss om de produktene med lavest karbonutslipp - både i form av produksjon, nedbryting og gjenvinning. Før sluttbehandling kan mange plantekar gis et nytt liv ved oppussing eller ved å male dem. Mange plantekar er laget av materialer som er lette å resirkulere, og noen er i tillegg laget av resirkulerte materialer.

Et annet viktig aspekt for Sustainably Green er utviklingen av en rekke produkter, tjenester og teknikker som vi vil tilby våre kunder som vil være den "grønneste av de grønne". Vi inviterer våre leverandører til å bli med oss på vår reise, og har bedt dem om å identifisere sine mest bærekraftige produkter og forplikte seg til å gjøre sine egne selskaper så miljømessig ansvarlig som mulig. Disse handlingene innebærer at våre kunder kan være sikre på at Ambius vil tilby de grønneste interiør landskapsarbeid tjenester tilgjengelig, og at vår leverandørkjede er så bærekraftig som vi kan lage det.

23 00 66 02

Fargesprakende plantekar

Bilder av Ambius plantkar sortiment

Fargesprakende moderne plantekar for alle type miljøer

Fordeler med planter

Bilder på interiørbeplantning fra Ambius

Planter er så mye mer en bare utsmykning

Ambius

Hvorfor Ambius?

Finn ut om Ambius og hva kan vi gjøre for din bedrift

Hvorfor Scenting?

Lær hvordan du kan øke salget med duft markedsføring

Hvorfor Planter?

Finn ut hvordan planter kan være nyttig for deg og din arbeidsplass